• Contributie

  Op basis van een door de Bond opgestelde leeftijdstabel op geboortejaar wordt bepaald in welke categorie je hoort.

  Wanneer je lid wordt, dien je jaarlijks contributie te betalen Aan de hand van bovenstaande indeling. De bondscontributie is meegenomen in de contributie die je aan High Five Tilburg betaalt als je spelend lid bent. Er is ook een mogelijkheid om recreatief lid te worden en dus alleen te trainen. Afhankelijk van de lidsoort is ook de hoeveelheid trainingen per week bepalend voor de contributie.

  De contributie wordt in drie gelijke delen in drie termijnen geïnd. Dat is op 1 juli, 15 september en 15 december van een lopend verenigingsjaar.

  Meedoenregeling/ stichting leergeld
  Gemeente Tilburg wil graag dat kinderen kunnen sporten. Bij een laag inkomen kun je in aanmerking komen voor de meedoenregeling of het jeugdsportfonds. Om te weten bij welk inkomen je in aanmerking komt voor de meedoenregeling klik hier.  Beide regelingen kun je aanvragen bij stichting leergeld. Zij zijn maandag t/m donderdag - 09.00 - 12.30 uur bereikbaar via telefoon: 013 5801211. Je kunt ze ook mailen: info@leergeldtilburg.nl

  Contact
  Heb je nog vragen over de contributie stuur dan een mailtje naar onze penningmeester: penningmeester@highfivetilburg.nl.

 • Contributie 2019-2020

   

  De contributie kun je hier ook als bijlage openen.